Ing. Jiří Krch

Zapsán jako znalec u Městského soudu v Praze, člen Komory soudních znalců ČR, certifikovaný jako znalec pro oceňování staveb a pozemků podle EN 45013, provádí

 

 

Znalecké posudky o ceně nemovitostí

 

 

Tel.:  602 216 832       Fax: 318 520 754       E-mail: krch@wo.cz